علمی

بستن مدار

موضوع كار : بستن مدار با كليد يك پل

 

كليد يك پل :

از اين كليد براي قطع و وصل كردن یک یا مجموعه ای ازلامپها  استفاده مي شود . این کلیدها بیشتر درمکان هایی که نیاز به نور زیاد نمی باشد يا درمحل هاي كوچك استفاده مي شود . این کلید ها دارای اندازه های يكسان ودر عین حال دارای شکل های متنوع هستند ،  دارای دو کنتاکت فلزی هستند که برای قطع و وصل و همچنین تغییر وضعیت جریان برق در سیم کشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاربرد های کليد يک پل :

در مکان هایی که باید یک دسته لامپ در یک زمان روشن شوند و مکان های کوچک مثل انباریها ، موتورخانه ها ، دستشويي ها و ...  .

اين كليد را در اتاق هاي بزرگ ، روشن كردن يك دسته لامپ به طور همزمان ( مانند لوستر ) و ... نمي تولن استفاده كرد .

 

علامت اختصاري كليد يك پل:

1)       شماي حقيقي:

 

 

2)      شماي فني:

 

 

 

علامت اختصاري جعبه تقسيم :

1)      شماي حقيقي :

 

2)      شماي فني :

راه اندازي يك لامپ بوسيله كليد يك پل:

براي انجام اين آزمايش ابتدا فيوز را قطع كرديم از فاز سيمي را به کلید یک پل می دهیم  و فاز برگشتي از كليد را به يك سر لامپ . از نول هم سيمي را به سر ذيگر لامپ مي دهيم. پس از اطمينان از صحت اتصالات فيوز را وصل كرده و با تغيير وضعيت كليد لامپ خاموش و روشن مي شود .

 

                                  

 

اين آزمايش را براي شش لامپ سري تكرار كرديم. ابتدا شش لامپ را به صورت سري به هم وصل نموديم ، سيمي كه از فاز گرفته بوديم را به كليد و فاز برگشتي از كليد  را به سر مشترك لامپ ها وصل و  سيم گرفته شده از نول را به سر مشترك ديگر لامپ ها وصل كرديم . برق را در مدار به جريان انداختيم . همه ي لامپ ها روشن شدند اما هر كدام به اندازه ي توان خود روشنايي داشتند ( لامپ با توان بالا نور كم و لامپ با توان كم نور زياد ) درحالت سری اگردو سر یک لامپ اتصال کوتاه شود بقیه لامپها بجز لامپ مورد نظر  همچنان روشن باقی می ماند ونورشان زیاد می شود  ولا مپ موردنظرازمدار حذف ميشود . اگر یک لامپ اتصال باز شود همه لامپها خاموش می شوند.

در مورد لامپ هاي موازي هم به طريق بالا عمل مي كنيم اما با اين تفاوت كه شش لامپ را به صورت موازي به هم وصل مي كنيم . مشاهده كرديم كه همهي لامپ ها با نور يكساني روشن شدند. در حالت موازی اگر دو سر یک لامپ اتصال کوتاه شود کل مدار اتصال کوتاه شده و فیوز می پرد و در  حالتی که یک لامپ اتصال باز شود سایر لامپها روشن باقی مانده و لامپ مذکور خاموش می شود.

 

بستن مدار با كليد دو پل

كليد دو  پل :

اين كليد در اصل دو كليد يك پل در يك كليد است . این کلید دارای سه كنتاكت است که توسط اهم متر مي توان آنها را از هم تشخيص داد .براي اين كار  تمامی ورودی ها را در حالت قطع و وصل بررسی می کنیم که باید مقاومت صفر یا بی نهایت را نشان دهد. از كليد دو پل مي توان براي جرياني هايي تا  استفاده كرد.

 

کاربرد های کليد دو پل :

موارد استفاده در اتاق هاي بزرگ , پذيرايي ها  و روشن كردن لوسترها ( لامپ مركزي به يك پل كليد وصل و ساير لامپ ها به پل ديگر آن وصل مي شود ) ،‌محل هايي كه به نور متغيير نياز داريم و ... است.

 

علامت اختصاري كليد دو پل:

1)       شماي حقيقي:

2)      شماي فني:

 

 

 

براي انجام اين آزمايش ابتدا فيوز را قطع و از فاز سيمي را به کلید دو پل می داديم  و يكي از دو  فاز برگشتي از كليد را به يك سر لامپ وصل و فاز برگشتي  ديگر را به دو لامپي كه  با هم موازي كرده بوديم داديم سر ديگر لامپ ها را به هم وصل و به نول داديم . سپس جريان برق را در مدار به راه انداختيم . با زدن هر دو كليد هر سه لامپ روشن مي شود و با قطع كليدي كه دو لامپ موازي را روشن مي كند دو لامپ خاموش مي شود .

 

 

 

+ نوشته شده در  Sun 4 Jan 2009ساعت 14:45 PM  توسط s.amin.khorashadizadeh  |